www.okulsaati.com.tr  (“Site”) üyeliği için sözleşme yapacağınız şirket Okulsaati Kitabevi San. ve Tic. LTD. ŞTİ. (‘’Şirketimiz’’)’dir.

İletişim bilgilerimiz şöyledir (Adres: Yenigün Mah. 271/5 Sok. No:2 Buca / İZMİR, Tel: 0232 452 23 55

E-posta: info@okulsaati.com.tr

Bu üyelik sözleşmesinin kurulması için, istenilen Üye(lik) Bilgileri’ni ve tespit edeceğiniz şifreyi girmeniz, belirtilen onay ve/veya izinleri vererek [Üyeliği Tamamla] v.b. butonuna basmanız yeterlidir. Zorunlu bilgileri eksiksiz ve hatasız girmenizi özellikle rica ederiz; bir hata fark ederseniz düzeltiniz. Üyelik işleminin tamamlanmasından sonra farkettiğiniz eksiklik/hataları ise Üye Girişi kısmından ulaşacağınız Bilgilerim bölümünde düzeltebilir veya info@okulsaati.comtr adresiyle iletişime geçebilirsiniz.

Üyelik işlemleriniz tamamlandığında bu Üyelik Bilgilendirmeleri-Sözleşmesi’ni (form-metin olarak) Üyelik Bilgileri’nde belirttiğiniz mail adresine göndereceğiz. Ayrıca Sitemizde yine form olarak yer almaktadır. Üyeye “özel” (taraf olarak bilgileri girilmiş) Sözleşme metni gibi bir metin Şirketimiz sistemlerinde ayrıca muhafaza edilmeyebilecektir.

Dilediğiniz her zaman yukarıda belirtilen iletişim kanallarından Şirketimize yapacağınız sözlü veya yazılı bildirim ile, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin üyeliğinizi sona erdirebilirsiniz. Şirketimiz ve Sitemizde üye-müşteri bilgilerinin gizliliği, korunması, işlenmesi-kullanımı, ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen Gizlilik Kuralları-Politikası ve Kullanım Şartları geçerlidir.

·       Üyeler tarafından verilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre Şirketimiz veya ilgili kuruluşca sistemlerde ve internet altyapısında alınmıştır. Sitemizi kullanımlarınızda tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Şirketimizden bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı “şifresi” gibi bilgiler Şirketimiz tarafından tarafından görülmez ve kaydedilmez).

·       Sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

·       Üyelerimize ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir. Ayrıca, üyelik işlemleri sırasında verdikleri kişisel bilgiler ile Sitemizden alışverişlerine dair her türlü kişisel olan-olmayan bilgileri, kanunlara uygun biçimde, Şirketimiz Okulsaati Kitabevi San. ve Tic. LTD. ŞTİ. (*), ortakları-iş ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından,
her türlü , ürün-hizmet tanıtım, reklam, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik bilgilendirmeleri, uygulamaları ve işlemleri yapılması amacı ile süresiz olarak veya yasal/öngörecekleri bir süre için Şirketiniz ve belirtilenler nezdinde kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.
·       Üyelerimiz ile, yine kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için Şirketimiz Okulsaati Kitabevi San. ve Tic. LTD. ŞTİ.’ye SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, telefon, e-posta/mail vb. yöntemlerle sosyal, ticari ve sair elektronik iletişimler yapılabilir, Üyelerimize ticari elektronik iletiler gönderilebilir.

Sitemizden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir; reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi, kullanım şartları ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Şirketimiz sorumlu değildir.

·       Üyelerin Sitemizden veya Sitemizde link verilen diğer sitelerden edindikleri bilgiler, taraflarına elektronik iletişimi yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları her türlü işlem ve uygulama ile sonuçlarından Üyeler sorumludurlar.

·       Üyelerin belirtilen suretler ile bilgilenmeleri ve/veya taraflarına yapılan iletişimler, bilgilendirmeler, tanıtım ve reklamlar neticesi bir ürün/hizmet satın alması söz konusu olursa anılan işlem ayrıca ve kanuni usulünce yapılacak tüketici sözleşmesine tabidir. Tüketici sözleşmesi kendi şartlarında ve tarafları arasında uygulanır. Sitemizden alışverişlerinizde, her işlem sırasında göreceğiniz sipariş ön bilgilendirme formu-mesafeli satış sözleşmesi şartları geçerli olacaktır.

·       Üyelerimiz arzu ettikleri her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin (yukarıda-aşağıda) belirtilen iletişim kanallarından Şirketimize ulaşarak kişisel veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya taraflarına ticari elektronik iletişimleri durdurabilirler. Üyenin bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre mümkün-gereken işlem ve iletişimler devam eder). Üye dilerse ayrıca, hukuken muhafazası gereken ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Üye isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler hakkında Şirketimize her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

·       Sitemiz ile ilgili her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Şirketimizin anlaşmasına göre diğer üçüncü sahışlara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Şirketimize aittir.

Şirketimiz yukarıdaki konularda ve Üyelerine sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler Şirketimizce Siteden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur; tüm kampanyalar duyurulan şartlarına tabidir.

Tüm bu konularda ek bilgi almak için Şirketimize danışabilirsiniz.

Üyelerimiz talep ve şikayetlerini şu iletişim kanallarından ulaşarak Şirketimize bildirebilir.

Adres: Yenigün Mah. 271/5 Sok. No:2 Buca / İZMİR Türkiye Telefon: 0232 452 23 55, info@okulsaati.com.tr Üyelerimizin haklı talep-şikayetleri ile her türlü başvurularını karşılamaktan memnuniyet duyarız. Mümkün olmadığı takdirde, kanuni parasal sınırlar dahilinde, yerleşim yerinizdeki İl ve İlçe Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilirsiniz.

Okulsaati Kitabevi San. ve Tic. LTD. ŞTİ.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE DİĞER HUSUSLAR İÇİN İZNİNİZ

www.okulsaati.com.tr sitenize üyelik/alışveriş işlemleri sırasında verdiğim iletişim bilgileri ve diğer kişisel bilgilerim ile Sitenizden alışverişlerime dair her türlü kişisel olan-olmayan bilgilerimin, kanunlara uygun biçimde, Şirketiniz Okulsaati Kitabevi San. ve Tic. LTD. ŞTİ., ortakları-iş ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından gerek yasal gerekler için, gerek her türlü ürün-hizmet tanıtım, reklam, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması amacı ile Şirketiniz ve belirtilenler nezdinde süresiz olarak veya yasal/öngörecekleri bir süre için kaydedilmesine, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilmesine, gerekli görülen hallerde kullanılmasına, güncellenmesine, paylaşılmasına, transferine ve sair suretler ile işlenmesine izin veriyorum.

Kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem ve uygulamaları için Şirketiniz Okulsaati Kitabevi San. ve Tic. LTD. ŞTİ.’ye SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, telefon, e-posta/mail ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesini kabul ediyor ve onaylıyorum.

Yukarıdaki hususları kabul ettiğinizi ve izinleri-onayları verdiğinizi belirtmek üzere lütfen ilgili kutucuğu işaretleyiniz (tıklayınız).

[İlgili onay kutucuğunu işaretlemiş (tıklamış) iseniz üyelik bilgilerinde belirttiğiniz cep telefonuna/e-posta adresinize “onayınız alındı” vb. bir mesaj göndereceğiz. İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, gerek söz konusu mesajda, gerek elektronik iletilerimizde belirtilen işlemi (red) yaparak ilgili ticari elektronik iletişimi durdurabilirsiniz (kanunlar gereği mümkün veya yapmakla yükümlü olduğumuz iletişimler devam eder)].